تاکو گوشت

پیراشکی گوشت

کرپ گوشت

رولت گوشت و سبزیجات

لقمه های گوشتی با نان تورتیلا

خوراک زبان

ماهيچه به سبك پسران كريم مشهد

شامی پوک

خوراک زبان با سس قارچ

راگوى گوشت

تارت گوشت

كباب بلغور

پیراشکی گوشت

پیراشکی گوشت

دیزی

رولت گوشت

کوفته گوشت پنیری

جگر با دنبه

استیک گوساله